หากคุณหรือคนที่คุณรักมีปัญหาในการเล่น คุณอาจเข้าใจชื่อบทความได้ นิสัยการเล่นที่รุนแรงหรือการเสพติดการเล่นอย่างรุนแรงอาจสร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับนักพนันหรือครอบครัวของนักพนัน ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเมื่อการเสพติดนี้ถูกละเลย? สิ่งต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิมสำหรับนักพนันหรือไม่ หรือแย่ลงกว่าเดิม? การวิจัยแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ แย่ลงสำหรับนักพนัน ทุกส่วนของชีวิตอาจเริ่มหมุนวนในทุกด้านของชีวิตนักพนัน

พื้นที่ของชีวิตนักพนันที่หลงใหลที่ได้รับผลกระทบเพิ่มด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย จิตวิญญาณ จิตใจ และการเงินของชีวิต ทุกด้านของชีวิตเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบเมื่อนักพนันยังคงเล่นการพนันอย่างหมกมุ่นและบีบบังคับ พนันบอลauto สิ่งนี้สามารถสร้างความเครียดที่ใช้งานอยู่และการทำให้ขวัญเสียอย่างไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริง

ด้านสังคม:

ผู้ที่มีปัญหาในการเล่นเริ่มเสียเพื่อนเพราะการเล่นกลายเป็นความสัมพันธ์หลัก ความโดดเดี่ยวทางสังคมเกิดขึ้นกับทั้งครอบครัว เพื่อน และความรู้สึกของชุมชนจะลดลง

ด้านอารมณ์:

เมื่อการเสพติดนี้ถูกละเลย ผลกระทบทางอารมณ์จะยิ่งใหญ่มาก การเล่นนอกการควบคุมก่อให้เกิดความหดหู่ ความกังวล ความเศร้า และความเฉยเมยในนักพนันที่หลงใหล อาการซึมเศร้า ความเครียด และความวิตกกังวลอาจรุนแรงถึงขั้นนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ การเล่นมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในบรรดาการเสพติดทั้งหมดหลายครั้ง

ลักษณะทางกายภาพ:

ผลกระทบทางร่างกายของความเจ็บป่วยจากการเล่นที่ถูกละเลยเป็นสาเหตุของความกังวล เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับการเล่นและมีอาการเสพติดการเล่นอย่างหนัก สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของนักพนันได้ โดยปกติแล้ว เมื่อมีคนตกเป็นทาสของการเล่น พวกเขาละเลยสุขภาพทุกด้าน สุขภาพของนักพนันทรุดโทรม ส่งผลให้ขาดการดูแลตนเอง ซึมเศร้า โภชนาการไม่ดี และนอนหลับไม่สนิท

ด้านจิตใจ:

ผลที่ตามมาของการเล่นที่ถูกละเลยมีมากมายในหัวของคุณสำหรับนักพนัน การขาดแรงจูงใจ ความเฉยเมย และการขาดความกังวลในสิ่งที่สำคัญอาจส่งผลต่อการเล่นการพนันที่บีบบังคับ เมื่อบุคลิกภาพตกอยู่ในเงื้อมมือของการเสพติดการเล่น การคิดจะไม่เป็นจริง ความสนใจหลักคือการเล่นหรือเมื่อนักพนันสามารถวางเดิมพันครั้งต่อไปได้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ความคิดก็เสียสละเช่นเดียวกับค่านิยม เป็นการยากที่จะยินยอมอย่างมีเหตุผลและชัดเจนขึ้นในหัวของคุณเมื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่งอยู่หน้าเกมสล็อตแมชชีน

ด้านจิตวิญญาณ:

เมื่อคุณกำลังต่อสู้กับปัญหาการเล่นที่รุนแรง ชีวิตฝ่ายวิญญาณของพวกเขาถูกสังเวยไปจริงๆ เมื่อคุณเป็นวิญญาณ มีความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกรอบตัวพวกเขา ทางวิญญาณอาจประกอบด้วยความสัมพันธ์กับพลังที่สูงกว่าหรือพลังที่มากกว่าตนเอง สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเสพติดการเล่น เนื่องจากความสัมพันธ์หลักมีการเล่นอยู่ในตัวของมันเอง

ด้านการเงิน:

ผลกระทบทางการเงินของความผิดปกติในการเล่นที่ถูกทอดทิ้งนั้นยิ่งใหญ่และไม่สามารถเจียมเนื้อเจียมตัวได้ การทำลายล้างที่นี่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอธิบายได้ เนื่องจากนักพนันจำนวนมากต้องติดหนี้พนันอย่างหนักจนไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริง นักพนันหลายคนและครอบครัวของพวกเขาต้องสูญเสียบ้านและบัตรเครดิตเต็มจำนวน การล้มละลายเป็นเรื่องปกติมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่น